Apie mus

UAB ‚Dvejybinė sistema“ - audito, apskaitos ir konsultacijų kompanija įsteigta 1997-04-02. Audito įmonė įregistruota Lietuvos Auditorių rūmuose - Audito įmonės pažymėjimas Nr. 001295. Įmonėje dirba kvalifikuoti auditoriai ir apskaitos, mokesčių specialistai, turintys darbo patirties atliekant metinės finansinės atskaitomybės rinkinių auditus...

Sužinokite daugiau »

Apskaitos tvarkymas

Klientams siūlome apskaitos tvarkymo paslaugas. Įmonėje šis darbas organizuotas siekiant sumažinti "popierizmą", taupyti savo ir klientų laiką. Apskaita tvarkoma naudojant kompiuterines programas: "Navision Financials", "Stekas". Stekas + Ataskaitas klientams pateikiame elektroniniu paštu ir tradiciniu "popieriniu" būdu.

Sužinokite daugiau »

Auditas

Nepriklausomas įmonės buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimas ir nuomonės pareiškimas, ar finansinių ataskaitų rinkinys atitinka tikrąja įmonės finansinę būklę ir ar ataskaitos parengtos pagal Lietuvoje galiojančius norminius aktus.

Sužinokite daugiau »